Dokumenty

Poniżej znajduje się wykaz niezbędnych dokumentów wymaganych do sporządzenia danej umowy przez Notariusz Angelikę Majchrzak i Notariusz Katarzynę Chruściewicz.  Obowiązek ich przedłożenia albo okazania wynika z rodzaju dokonywanej czynności notarialnej. Do przygotowania projektu aktu notarialnego wystarczające jest dostarczenie kserokopii/skanów/zdjęć tych dokumentów, natomiast przy samej czynności należy je przedstawić w kancelarii notarialnej w oryginale.
W zależności od dokonywanej czynności notarialnej Notariusz Angelika Majchrzak i Notariusz Katarzyna Chruściewicz mogą odstąpić od żądania niektórych dokumentów.
W celu uzyskania szczegółowych informacji w sprawie żądanych przez notariusza dokumentów należy skontaktować się z kancelarią.

Wykaz dokumentów do pobrania:
Zbycie prawa własności lokalu
Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu
Zbycie nieruchomości gruntowej
Postępowanie spadkowe

Poza powyżej wskazanymi dokumentami w kancelarii notarialnej należy mieć przy sobie ważny dokument tożsamości, np.: dowód osobisty, paszport albo kartę pobytu. 
W przypadku reprezentowania innej osoby potrzebne jest pełnomocnictwo.
Przy reprezentacji spółki potrzebny będzie również odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz tekst jednolity umowy spółki.

Notariusz Notariusz Szczecin Notariusz niebuszewo Kancelaria notarialna w Szczecinie 
Tani notariusz w Szczecinie Notariusz Sobota Notariusz do domu Biuro notarialne 
Rejent szczecin Najtańszy notariusz szczecin Notariusz szczecin centrum