Notariusz z dojazdem do klienta

Co do zasady, czynności notarialne dokonywane są w prowadzonej przez Notariusz Angelikę Majchrzak i Notariusz Katarzynę Chruściewicz kancelarii notarialnej w Szczecinie Niebuszewo przy ulicy Juliusza Słowackiego 19A/1.
Notariusz może dokonać czynności notarialnej także w innym miejscu, tj. poza kancelarią notarialną, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.  
Co to znaczy i czym są te szczególne okoliczności? Kiedy notariusz może przyjechać do klienta do domu albo sporządzić akt notarialny w szpitalu? Chodzi między innymi o:
1) zły stan zdrowia klienta uniemożliwiający mu przybycie do kancelarii notarialnej (obecność w szpitalu, konieczność leżenia w łóżku, trudności w poruszaniu się, wypadek, choroba czy obawa rychłej śmierci);
2) czynności takie jak spisywanie protokołów zgromadzenia wspólników spółek handlowych, uchwał walnego zgromadzenia spółki akcyjnej czy zebrań wspólnot mieszkaniowych ze względu na liczbę osób uczestniczących w czynności, którzy ze powodów technicznych nie mogą stawić się w kancelarii notarialnej.
Za dokonanie czynności poza kancelarią notarialną (czynność wyjazdowa) taksa notarialna za samą czynność powiększana jest dodatkowo o:
– 50 zł w porze dziennej (czas między 8 a 20),
– 100 zł w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy,
za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii notarialnej do powrotu.

W celu umówienia się na dokonanie czynności poza kancelarią notarialną w Szczecinie Niebuszewo przy ulicy Juliusza Słowackiego 19A/1, np. w domu czy szpitalu – skontaktuj się z kancelarią lub napisz bezpośrednio na Facebook.